კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
კავკასიის ფრანგული დღიური

წიგნი მომზადდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის – „ფრანგები საქარტველოში და ფრანგული ლიტერატურის რეფლექსია მე-17 მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართულ კულტურულ სივრცეში“

დონორი – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნერო ფონდი

პარტნიორები – შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის მუზეუმი

გააზიარე:

პუბლიკაციები
ქეთევან ელაშვილი. „სიტყვის ბედისწერა“, გამომცემლობა GCLA-Press, 2019 კავკასიის ფრანგული დღიური ლიტერატურული მიმდინარეობები (კლასიციზმიდან მოდერნიზმამდე)
კონფერენციები
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“
პროექტები
საგრანტო პროექტები