კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა (გასაბჭოებიდან მეორე მსოფლიო ომამდე) (1921-1941 წწ.). 2016

დონორი – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პარტნიორები – შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრს არქივი

გააზიარე:

პუბლიკაციები
ქეთევან ელაშვილი. „სიტყვის ბედისწერა“, გამომცემლობა GCLA-Press, 2019 კავკასიის ფრანგული დღიური ლიტერატურული მიმდინარეობები (კლასიციზმიდან მოდერნიზმამდე)
კონფერენციები
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“
პროექტები
საგრანტო პროექტები