კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია

ქეთევან ელაშვილი. „სიტყვის ბედისწერა“, გამომცემლობა GCLA-Press, 2019

კავკასიის ფრანგული დღიური

ლიტერატურული მიმდინარეობები (კლასიციზმიდან მოდერნიზმამდე)

ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები რომანტიზმი ლიტერატურაში. ეპოქათა და კულტურათა გზაჯვარედინზე I და II ნაწილები. 2017

ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა (გასაბჭოებიდან მეორე მსოფლიო ომამდე) (1921-1941 წწ.). 2016

ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები მოდერნიზმი ლიტერატურაში. გარემო, თემები, სახელები I და II ნაწილები. 2016

„ვეფხისტყაოსანი და მისი ადგილი მსოფლიო მწერლობაში. თანამედროვე ინტერპრეტაციები. 2016

XX საუკუნის ქართული ლიტერატურა. ნაწილი I. 2016

ლიტერატურის თეორია (ქრესტომათია III). 2015

ლიტერატურა დევნილობაში. ემიგრანტების მწერლობა (მე-20 საუკუნის გამოცდილება) I, II, III ნაწილები. 2013

შემდეგი გვერდი »