კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
საგრანტო პროექტები 2007

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ, 2007 წელს მიღებული და შეფასებული სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო პროექტების კონკურსის შედეგად, დაფინანსდა სამი საგრანტო პროექტი:

  • პეტრე უმიკაშვილის ხელნაწერთა კოლექციის (მე-19 საუკუნე) ელექტრონული დამუშავება (ფოლკლორის განყოფილება; ხელ.-ლი ე. დადუნაშვილი)
  • ლიტერატურათმცოდნეობითი დისკურსი. თანამედროვე კვლევები. (ლიტერატურის თეორიისა და კომპარატივისტიკის განყოფილება, ხელ.-ები: ირმა რატიანი, გაგა ლომიძე)
  • ანტისაბჭოური სიტყვიერება (ფოლკლორის განყოფილება, ხელ.-ლი რუსუდან ჩოლოყაშვილი)

გააზიარე:

პუბლიკაციები
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები ( I და II ნაწილი ) კავკასიის ფრანგული დღიური ლიტერატურული მიმდინარეობები (კლასიციზმიდან მოდერნიზმამდე)
კონფერენციები
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“
პროექტები
საგრანტო პროექტები 2017-2019 საგრანტო პროექტები 2016 საგრანტო პროექტები 2015