კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
საგრანტო პროექტები 2017-2019

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტების 2017-2019  წლების  კონკურსში გამარჯვებული პროექტები (კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართულ ასოციაციასთან (GCLA) ერთად):

  • მემარცხენე მწერლობის ფორმირება საქართველოში (მე-19 – მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე) FR-18-17206), 2019-2022;
  • კულტურათაშორისი სივრცე – ნიზამი და რუსთაველი (N FR17-109),  2018-2020;

ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები და გრიგოლ ორბელიანის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე (ორენოვანი გამოცემა)(FR17-229), 2017-2020.

გააზიარე:

პუბლიკაციები
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები ( I და II ნაწილი ) კავკასიის ფრანგული დღიური ლიტერატურული მიმდინარეობები (კლასიციზმიდან მოდერნიზმამდე)
კონფერენციები
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“
პროექტები
საგრანტო პროექტები 2017-2019 საგრანტო პროექტები 2016 საგრანტო პროექტები 2015