კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
საგრანტო პროექტები 2016

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტების 2016 წლის კონკურსში გამარჯვებული პროექტები (კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართულ ასოციაციასთან (GCLA) ერთად):

  • ფრანგები საქართველოში და ფრანგული კულტურის რეფლექსია მე-17 საუკუნეში და მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართულ მწერლობაში [კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართულ ასოციაციასთან თანამშრომლობით];
  • ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა. 1941-1956 წწ. [კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართულ ასოციაციასთან და შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივთან თანამშრომლობით];
  • სტალინის მითოლოგემა ქართულ საბჭოთა მწერლობასა და ემიგრანტების ლიტერატურაში

გააზიარე:

პუბლიკაციები
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები ( I და II ნაწილი ) კავკასიის ფრანგული დღიური ლიტერატურული მიმდინარეობები (კლასიციზმიდან მოდერნიზმამდე)
კონფერენციები
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“
პროექტები
საგრანტო პროექტები 2017-2019 საგრანტო პროექტები 2016 საგრანტო პროექტები 2015