კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“

თემა – რომანტიზმი ლიტერატურაში. ეპოქათა და კულტურათა გზაჯვარედინზე (სიმპოზიუმი ეძღვნება ნიკოლოზ ბარატაშვილის დაბადებიდან 200 წლისთავს)

გააზიარე:

პუბლიკაციები
კონფერენციები
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“
პროექტები