კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
X საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“

თემა – მოდერნიზმი ლიტერატურაში. გარემო, ტემები, სახელები (სიმპოზიუმი ეძღვნება გალაკტიონ ტაბიძის დაბადებიდან 125 წლისთავს)

გააზიარე:

პუბლიკაციები
კონფერენციები
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“
პროექტები