კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“

თემა – „შუა საუკუნეების ლიტერატურული პროცესი. საქართველო, ევროპა, აზია“ (სიმპოზიუმი ეძღვნება „ვეფხისტყაოსნის“ პირველი ბეჭდური ამოცემის 300 წლისთავს)

გააზიარე:

პუბლიკაციები
კონფერენციები
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“
პროექტები