კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
სტრუქტურა

გამგეობა:
გაგა ლომიძე  – პრეზიდენტი
მაკა ელბაქიძე – ვიცე–პრეზიდენტი
ირინა მოდებაძე  – მდივანი, ხაზინადარი

მრჩეველთა საბჭო:
გიორგი ეკიზაშვილი
ირაკლი კენჭოშვილი  
ბელა წიფურია
მერაბ ღაღანიძე
თამარ ხოსრუაშვილი 

ტექნიკური პერსონალი:
მედეა მუსხელიშვილი – კოორდინატორი
რეზო მირიანაშვილი  – ვებ–უზრუნველყოფა
ნინელი გაგნიძე – ბუჰღალტერი

კომიტეტები:
რეგიონალური კომიტეტი – ხელმძღვანელი ირაიდა კროტენკო
თარგმანის კომიტეტი – ხელმძღვანელი ირინა მოდებაძე
კულტურული ურთიერთობების კომიტეტი – ხელმძღვანელი შორენა შამანაძე
საგამომცემლო კომიტეტი – ხელმძღვანელი მაკა ელბაქიძე
პროგრამული კომიტეტი – ხელმძღვაბნელი თამარ ციციშვილი
სამეცნიერო კვლევების კომიტეტი  ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის მიმართულებით – ხელმძღვანელი გაგა ლომიძე

კონტაქტი

5, მ. კოსტავას ქ.

თბილისი, 0108, საქართველო

ელ-ფოსტა: contact@geclaorg.ge

ფაქსი: (995 32) 995 300

ტელ: (995 32) 996 384

პარტნიორები
International Comparative Literature Association Rustaveli Institute of Georgian Literature Rustaveli Foundation