კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
საერთაშორისო კონტაქტები

საერთაშორისო კომპარატივისტული ლიტერატურის ასოციაცია AILC/ICLA)
ვებ-გვერდი: http://ailc-icla.org
ელ-ფოსტა: sylvie.andre@upf.pf (Sylvie Andre), sondrup@byu.edu (Steven P. Sondrup)


პიატიგორსკის ლინგვისტიკურ სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული ჩრდილოეთ კავკასიის ფილოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

ვებ-გვერდი: http://pglu.ru/
ტელ/ფაქსი: (+8793) 40 05 05, (+8793) 40 02 20; 
ელ-ფოსტა: gorbunov@pglu.ru, kazieva@pglu.ru


კომპარატივისტული ლიტერატურათმცოდნეობის ევროპული ქსელი
ვებ-გვერდი: http://eurolit.net
http://eurolit.org
http://reelc.net
http://encls.net
ელ-ფოსტა: lboldrini@gold.ac.ukeurolit@zrc-sazu.si


ბულგარული ასოციაცია: კომპარატივისტული ლიტერატურის აკადემიური წრე  (ACCL)
ვებ-გვერდი: http://ilit.bas.bg
ელ-ფოსტა: calic.bg@europe.com


ამერიკული კომპარატივისტული ლიტერატურის ასოციაცია  (ACLA)
ვებ-გვერდი: https://acla.org/
ელ-ფოსტა: info@acla.orgACLA2009@austin.utexas.edu

აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ნიზამის ლიტერატურის ინსტიტუტი
ვებ-გვერდი: http://literature.az
http://www.science.gov.az/
ტელ/ფაქსი: (994 12) 5395668

ლ.ნ გუმილიოვის ეროვნული უნივერსიტეტი
ვებ-გვერდი: http://enu.kz

კონტაქტი

5, მ. კოსტავას ქ.

თბილისი, 0108, საქართველო

ელ-ფოსტა: contact@geclaorg.ge

ფაქსი: (995 32) 995 300

ტელ: (995 32) 996 384

პარტნიორები
International Comparative Literature Association Rustaveli Institute of Georgian Literature Rustaveli Foundation