კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
კონტაქტი

5, მერაბ კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0108, საქართველო

ელ-ფოსტა: geclainfo@gmail.com

ფაქსი: (995 32) 995 300
ტელეფონი: (995 32) 996 384

კონტაქტი

5, მ. კოსტავას ქ.

თბილისი, 0108, საქართველო

ელ-ფოსტა: geclainfo@gmail.com

ფაქსი: (995 32) 995 300

ტელ: (995 32) 996 384

პარტნიორები
International Comparative Literature Association Rustaveli Institute of Georgian Literature Rustaveli Foundation