კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
პროექტები კონფერენციები პუბლიკაციები
ბოლო სიახლეები

ცვლილება სიმპოზიუმის ფორმატში!

ყურადღება! ცვლილება სიმპოზიუმის ფორმატში! ძვირფასო კოლეგებო! კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებული საფრთხეების გამო, საერთაშორისო სიმპოზიუმი აბრეშუმის გზის […]

XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლიტერატურათმცოდეობის თანამედროვე პრობლემები

გვაქვს პატივი, მოგიწვიოთ XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმზე –„ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“,  რომელიც ჩატარდება 2020 წლის 23-26 სექტემბერს.http://conference.litinstituti.ge

საგრანტო პროექტები

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტების 2017-2019  წლების  კონკურსში გამარჯვებული პროექტები (კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართულ ასოციაციასთან (GCLA) ერთად): მემარცხენე მწერლობის ფორმირება საქართველოში (მე-19 – მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე) FR-18-17206), 2019-2022; […]

ქეთევან ელაშვილი. „სიტყვის ბედისწერა“, გამომცემლობა GCLA-Press, 2019

კავკასიის ფრანგული დღიური

წიგნი მომზადდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის – „ფრანგები საქარტველოში და […]

ლიტერატურული მიმდინარეობები (კლასიციზმიდან მოდერნიზმამდე)

ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები რომანტიზმი ლიტერატურაში. ეპოქათა და კულტურათა გზაჯვარედინზე I და II ნაწილები. 2017

დონორი – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი პარტნიორები – შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის […]

ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა (გასაბჭოებიდან მეორე მსოფლიო ომამდე) (1921-1941 წწ.). 2016

დონორი – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი პარტნიორები – შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის […]

ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები მოდერნიზმი ლიტერატურაში. გარემო, თემები, სახელები I და II ნაწილები. 2016

დონორი – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი პარტნიორები – შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის […]

„ვეფხისტყაოსანი და მისი ადგილი მსოფლიო მწერლობაში. თანამედროვე ინტერპრეტაციები. 2016

დონორი – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი პარტნიორები – შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის […]

XX საუკუნის ქართული ლიტერატურა. ნაწილი I. 2016

პარტნიორები – შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

ლიტერატურის თეორია (ქრესტომათია III). 2015

პარტნიორები – შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

კონტაქტი

5, მ. კოსტავას ქ.

თბილისი, 0108, საქართველო

ელ-ფოსტა: contact@geclaorg.ge

ფაქსი: (995 32) 995 300

ტელ: (995 32) 996 384

პარტნიორები
International Comparative Literature Association Rustaveli Institute of Georgian Literature Rustaveli Foundation

პროექტები

პუბლიკაციები

პროექტები
1
კონფერენციები
10
პუბლიკაციები
11