კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
პროექტები კონფერენციები პუბლიკაციები
ბოლო სიახლეები

ცვლილება სიმპოზიუმის ფორმატში!

ყურადღება! ცვლილება სიმპოზიუმის ფორმატში! ძვირფასო კოლეგებო! კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებული საფრთხეების გამო, საერთაშორისო სიმპოზიუმი აბრეშუმის გზის […]

XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლიტერატურათმცოდეობის თანამედროვე პრობლემები

გვაქვს პატივი, მოგიწვიოთ XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმზე –„ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“,  რომელიც ჩატარდება 2020 წლის 23-26 სექტემბერს.http://conference.litinstituti.ge

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები ( I და II ნაწილი )

საგრანტო პროექტები 2017-2019

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტების 2017-2019  წლების  კონკურსში გამარჯვებული პროექტები (კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართულ ასოციაციასთან (GCLA) ერთად): […]

საგრანტო პროექტები 2016

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტების 2016 წლის კონკურსში გამარჯვებული პროექტები (კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართულ ასოციაციასთან (GCLA) ერთად): […]

საგრანტო პროექტები 2015

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტების 2014 წლის კონკურსში გამარჯვებული პროექტები: ევროპული და აღმოსავლური მყარი სალექსო ფორმები […]

საგრანტო პროექტები 2014

შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა 2014 წელს დააფინანსა შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ 2013 […]

საგრანტო პროექტები 2012

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 2012  წელს მიღებული და შეფასებული სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო პროექტების […]

საგრანტო პროექტები 2009

ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდი) მიერ დაფინანსდა შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის […]

საგრანტო პროექტები 2008

ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდი) მიერ დაფინანსდა შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის […]

საგრანტო პროექტები 2007

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ, 2007 წელს მიღებული და შეფასებული სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო პროექტების კონკურსის შედეგად, […]

კავკასიის ფრანგული დღიური

წიგნი მომზადდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის – „ფრანგები საქარტველოში და […]

კონტაქტი

5, მ. კოსტავას ქ.

თბილისი, 0108, საქართველო

ელ-ფოსტა: contact@geclaorg.ge

ფაქსი: (995 32) 995 300

ტელ: (995 32) 996 384

პარტნიორები
International Comparative Literature Association Rustaveli Institute of Georgian Literature Rustaveli Foundation

პროექტები

პუბლიკაციები

პროექტები
8
კონფერენციები
10
პუბლიკაციები
12