თარგმანის  ლაბორატორია

 

 

 

 

 

თარგმანები / Translated Texts

ქართველი ავტორები რუსულად / Georgian Authors in Russian - Русский
ავტორები - Authors
მთარგმნელი / ები - Translator / s

ერლომ ახვლედიანი – კოღო ქალაქში
Эрлом Ахвледиани - Комар в городе


ნიკა აგლაძე
Ника Агладзе

ლიანა ჩარკვიანი
Лиана Чарквиани

ზვიად რატიანი –
Звиад Ратиани - "Спой мне твою колыбельную..."

ნიკა აგლაძე
Ника Агладэе

ლიანა ჩარკვიანი
Лиана Чарквиани

 

რუსული თარგმანები წარმოადგენს "შუალედურ" ტექსტებს

 

 

Laboratory of Translation

Georgian Literature

Лаборатория перевода

Грузинская Литература