კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლიტერატურათმცოდეობის თანამედროვე პრობლემები

გვაქვს პატივი, მოგიწვიოთ XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმზე –
„ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“
რომელიც ჩატარდება 2020 წლის 23-26 სექტემბერს.
http://conference.litinstituti.ge

გააზიარე:

პუბლიკაციები
ქეთევან ელაშვილი. „სიტყვის ბედისწერა“, გამომცემლობა GCLA-Press, 2019 კავკასიის ფრანგული დღიური ლიტერატურული მიმდინარეობები (კლასიციზმიდან მოდერნიზმამდე)
კონფერენციები
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“
პროექტები
საგრანტო პროექტები