კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
საგრანტო პროექტები 2015

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტების 2014 წლის კონკურსში გამარჯვებული პროექტები:

  • ევროპული და აღმოსავლური მყარი სალექსო ფორმები ქართულ პოეზიაში (ისტორია, თეორია, ქრესტომატია)
  • ნიკოლოზ ბარათაშვილი – ანალიტიკური გზამკვლევი
  • ეკონომიკის კონცეპტები ქართულ მხატვრულ პროზაში

გააზიარე:

პუბლიკაციები
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები ( I და II ნაწილი ) კავკასიის ფრანგული დღიური ლიტერატურული მიმდინარეობები (კლასიციზმიდან მოდერნიზმამდე)
კონფერენციები
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“
პროექტები
საგრანტო პროექტები 2017-2019 საგრანტო პროექტები 2016 საგრანტო პროექტები 2015