კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
საგრანტო პროექტები 2014

შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა 2014 წელს დააფინანსა შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ 2013 წელს წარდგენილი ოთხი საგრანტო პროექტი, ფუნდამენტური კვლევების მიმართულებით:

  • გალაკტიონ ტაბიძის თხზულებათა აკადემიური თხუთმეტტომეული. პირველი ნაწილის (ტ. 1-5) გამოსაცემად მომზადება და გამოცემა (ხელმძღვანელი თეიმურაზ დოიაშვილი);
  • ტერმინი, ცნება და პარადიგმა “ვეფხისტყაოსანში” (ხელმძღვანელი ლია კარიჭაშვილი);
  • „ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე“ – ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები  (ორენოვანი გამოცემა) (ხელმძღვანელი მაია ნინიძე);
  • ქართული მოდერნიზმი (ხელმძღვანელი გაგა ლომიძე).

გააზიარე:

პუბლიკაციები
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები ( I და II ნაწილი ) კავკასიის ფრანგული დღიური ლიტერატურული მიმდინარეობები (კლასიციზმიდან მოდერნიზმამდე)
კონფერენციები
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“
პროექტები
საგრანტო პროექტები 2017-2019 საგრანტო პროექტები 2016 საგრანტო პროექტები 2015