კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
ცვლილება სიმპოზიუმის ფორმატში!

ყურადღება!

ცვლილება სიმპოზიუმის ფორმატში!

ძვირფასო კოლეგებო!

კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებული საფრთხეების გამო, საერთაშორისო სიმპოზიუმი აბრეშუმის გზის ქვეყნების ფოლკლორი გაიმართება ონლაინ ფორმატში.

დეტალურად იხილეთ:
http://conference.litinstituti.ge/ka/

გააზიარე:

პუბლიკაციები
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები ( I და II ნაწილი ) კავკასიის ფრანგული დღიური ლიტერატურული მიმდინარეობები (კლასიციზმიდან მოდერნიზმამდე)
კონფერენციები
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“
პროექტები
საგრანტო პროექტები 2017-2019 საგრანტო პროექტები 2016 საგრანტო პროექტები 2015