კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
ცვლილება სიმპოზიუმის ფორმატში!

ყურადღება!

ცვლილება სიმპოზიუმის ფორმატში!

ძვირფასო კოლეგებო!

კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებული საფრთხეების გამო, საერთაშორისო სიმპოზიუმი აბრეშუმის გზის ქვეყნების ფოლკლორი გაიმართება ონლაინ ფორმატში.

დეტალურად იხილეთ:
http://conference.litinstituti.ge/ka/

გააზიარე:

პუბლიკაციები
ქეთევან ელაშვილი. „სიტყვის ბედისწერა“, გამომცემლობა GCLA-Press, 2019 კავკასიის ფრანგული დღიური ლიტერატურული მიმდინარეობები (კლასიციზმიდან მოდერნიზმამდე)
კონფერენციები
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“
პროექტები
საგრანტო პროექტები