კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
მასალების მიღება. სჯანი 22

იწყება მასალის მიღება ლიტერატურის თეორიისა და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის
საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის „სჯანი“ N22 (2021) ნომრისთვის მასალის ჩაბარების ბოლო ვადაა 2021 წლის 15 მაისი. სტატიები უნდა გამოიგზავნოს ელექტრონულ მისამართზე: sjani.info@gmail.com დეტალური ინფორმაცია ხილეთ ვებ-გვერდზე: www.sjani.ge

გააზიარე:

პუბლიკაციები
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები ( I და II ნაწილი ) კავკასიის ფრანგული დღიური ლიტერატურული მიმდინარეობები (კლასიციზმიდან მოდერნიზმამდე)
კონფერენციები
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი – „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“
პროექტები
საგრანტო პროექტები 2017-2019 საგრანტო პროექტები 2016 საგრანტო პროექტები 2015