კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
პროექტები კონფერენციები პუბლიკაციები
ბოლო სიახლეები

მასალების მიღება. სჯანი 22

იწყება მასალის მიღება ლიტერატურის თეორიისა და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობისსაერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის „სჯანი“ N22 (2021) ნომრისთვის მასალის ჩაბარების ბოლო ვადაა 2021 წლის 15 მაისი. სტატიები უნდა […]

ცვლილება სიმპოზიუმის ფორმატში!

ყურადღება! ცვლილება სიმპოზიუმის ფორმატში! ძვირფასო კოლეგებო! კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებული საფრთხეების გამო, საერთაშორისო სიმპოზიუმი აბრეშუმის გზის […]

XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლიტერატურათმცოდეობის თანამედროვე პრობლემები

გვაქვს პატივი, მოგიწვიოთ XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმზე –„ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“,  რომელიც ჩატარდება 2020 წლის 23-26 სექტემბერს.http://conference.litinstituti.ge

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები ( I და II ნაწილი )

საგრანტო პროექტები 2017-2019

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტების 2017-2019  წლების  კონკურსში გამარჯვებული პროექტები (კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართულ ასოციაციასთან (GCLA) ერთად): […]

საგრანტო პროექტები 2016

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტების 2016 წლის კონკურსში გამარჯვებული პროექტები (კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართულ ასოციაციასთან (GCLA) ერთად): […]

საგრანტო პროექტები 2015

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტების 2014 წლის კონკურსში გამარჯვებული პროექტები: ევროპული და აღმოსავლური მყარი სალექსო ფორმები […]

საგრანტო პროექტები 2014

შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა 2014 წელს დააფინანსა შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ 2013 […]

საგრანტო პროექტები 2012

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 2012  წელს მიღებული და შეფასებული სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო პროექტების […]

საგრანტო პროექტები 2009

ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდი) მიერ დაფინანსდა შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის […]

საგრანტო პროექტები 2008

ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდი) მიერ დაფინანსდა შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის […]

საგრანტო პროექტები 2007

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ, 2007 წელს მიღებული და შეფასებული სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო პროექტების კონკურსის შედეგად, […]

კონტაქტი

5, მ. კოსტავას ქ.

თბილისი, 0108, საქართველო

ელ-ფოსტა: geclainfo@gmail.com

ფაქსი: (995 32) 995 300

ტელ: (995 32) 996 384

პარტნიორები
International Comparative Literature Association Rustaveli Institute of Georgian Literature Rustaveli Foundation

პროექტები

პუბლიკაციები

პროექტები
8
კონფერენციები
10
პუბლიკაციები
12