ომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია

eorgian Comparative Literature Association

Georgian  English  Russian
მისამართი:
მ.კოსტავას, 5
თბილისი, საქართველო

Email: contact@geclaorg.ge

Fax: (995 32) 995 300
Tel.: (995 32) 996 384

ICLA
კომპარატივისტული ლიტერატურის
საერთაშორისო ასოციაციაშოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი


შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი


კომპარატივისტული ქართული ასოციაციის (GCLA) პრემია


 

2019

********************************  

გიწვევთ
XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმში

"ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები"  

მონაწილეობის მისაღებად

სიმპოზიუმის თემაა:
"XX საუკუნის 80-90-იანი წლების პოლიტიკური მოვლენები
და ლიტერატურული დისკურსი
"

***************************

ყურადღება!

იწყება მასალის მიღება ლიტერატურის თეორიისა და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის
საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის

„სჯანი“
ახალი ნომრისათვის.
 მასალის ჩაბარების ბოლო ვადაა
2019 წლის 20 აპრილი.
სავალდებულოა დაცული იქნას
„სჯანის“ ციტირების სტილი“

მასალება შეგიძლიათ გადმოაგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე:
litinstituti@yahoo.com (ქალბატონ მირანდა ტყეშელაშვილისათვის)

***************************

ყურადღება !

კომპარატივისტული ლიტერატურის ასოციაციის (GCLA) ბაზაზე 2010 წელს დაარსდა გამომცემლობა „GCLA PRESS“. კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია მიზნად ისახავს მეცნიერებისა და კულტუროლოგიური კვლევა-ძიებისთვის სათანადო შემოქმედებითი გარემოს შექმნასა და ქართული ჰუმანიტარული და ქართველოლოგიური მეცნიერების საერთაშორისო სივრცეში ინტეგრაციას. ქართული და უცხოური პარტნიორი ორგანიზაციების ხელშეწყობით „GCLA PRESS“-ისმიერ უკვე გამოიცა არაერთი სამეცნიერო თარგმანი, საერთაშორისო სამეცნიერო კრებული და სახელმძღვანელო ჰუმანიტარულ და ქართველოლოგიური მეცნიერებების დარგში. „GCLA PRESS“-ის ოფიციალური პარტნიორია შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.

„GCLA PRESS“-ის საგამომცემლო პრიორიტეტებია: სამეცნიერო ნაშრომები, აკადემიური გამოცემები, მეთოლოგიური და დამხმარე სახელმღვანელოები სტუდენტებისთვის, სამეცნიერო თარგმანი, პუბლიცისტური ნარკვევები.

გამომცემლობა „GCLA PRESS“-ის ამოცანა მაღალპროფესიონალური სტანდარტით შედგენილი სამეცნიერო გამოცემების მომზადება და ქართულ და საერთაშორისო სივრცეში მისი პოპულარიზაციაა. გამომცემლობა თანამშრომლობს წამყვან ქართველ და უცხოურ მეცნიერებთან, მთარგმნელებთან, რედაქტორებთან. „GCLA PRESS“-ის სარედაქციო საბჭოს უცვლელი შემადგენლობაა:

 • ზაზა აბზიანიძე;

 • ივანე ამირხანაშვილი;

 • ლევან ბრეგაძე;

 • კონსტანტინე ბრეგაძე;

 • მაკა ელბაქიძე;

 • ირაკლი კენჭოშვილი;

 • მანანა კვაჭანტირაძე;

 • გაგა ლომიძე;

 • სოლომონ ტაბუცაძე;

 • რუსუდან ჩოლოყაშვილი;

 • მაია ჯალიაშვილი.

სამეცნიერო სფეროში მოღვაწე სპეციალისტებს „GCLA PRESS“ სთავაზობს შემდეგ მომსახურეობას:

 • რედაქტირება;

 • წინასიტყვაობა;

 • რეცენზია;

 • რეზიუმეს მომზადება ქართულ და უცხოურ ენებზე;

 • სამეცნიერო აპარატის მომზადება (საძიებო სისტემები, ცხრილები, ილუსტრაციები და სხვ.);

 • კორექტურა;

 • წიგნის ყდის დიზაინი;

 • დაკაბადონება;

 • წიგნის დაბეჭდვა;

 • წიგნის პრეზენტაციის დაგეგმვა და განხორციელება.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
E-mail - GCLAPRESS.metreveli@gmail.com
T – 598958471 - ლილი მეტრეველი

****************************************************   

***************************************************

ყურადღება !

იწყება მასალის მიღება ლიტერატურის თეორიისა და
შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის

"სჯანი"

********************************   

გიწვევთ !

XIსაერთაშორისო სიმპოზიუმი

სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და მე-20 საუკუნის მწერლობა
(ეძღვნება საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 100 წლისთავს)

მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად

********************************   

2017

გიწვევთ

XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი

რომანტიზმი ლიტერატურაში. ეპოქათა და კულტურათა გზაჯვარედინზე

(სიმპოზიუმი ეძღვნება ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან 200 წლისთავს)

მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად

********************************   

სიახლე!

2017 წლის 1 იანვრიდან
ჟურნალი "სჯანი"
მიღებულია

ERIH PLUS-ის
საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში

*********************************   

ყურადღება!

იწყება მასალის მიღება ლიტერატურის თეორიისა
და
შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის
საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის

„სჯანი“

ახალი ნომრისათვის.
სტატიების ჩაბარების ბოლო ვადაა 2017 წლის 15 აპრილი.
მასალის გაფორმებისას სავალდებულოა დაცული იქნას

„სჯანის“ ციტირების სტილი“

მასალა შეიძლება გადმოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტით:
litinstituti@yahoo.com (ქალბატონ მირანდა ტყეშელაშვილისათვის).

*******    *******    *******    *******    *******  

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია  (GCLA),
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
 და
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
აცხადებს კონკურსს

გრიგოლ კიკნაძისა და გივი გაჩეჩილაძის 
სახელობის სამეცნიერო პრემიების მოსაპოვებლად

*******    *******    *******    *******    *******   

დაიბეჭდა!პრეზენტაცია გაიმართება
11 ნოემბერს

*******    *******    *******    *******    *******    *******    

ბრიტანულმა გამომცემლობამ
"Cambridge Scholars Publishing"
გამოსცა შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ მომზადებული
სამეცნიერო კრებული


*******  *******  *******  *******  *******  *******   ******* ******* *******

ყურადღება!
გიწვევთ
საერთაშორისო კონფერენციაში

"ვეფხისტყაოსანი" და მისი ადგილი მსოფლიო მწერლობაში.
თანამედროვე ინტერპრეტაციები

(ეძღვნება "ვეფხისტყაოსნის" შექმნიდან 850-ე საიუბილეო წლისთავს)

მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად

*******  *******  *******  *******  *******  *******   

ყურადღება!

2016 წლის 18-27 სექტემბერს
კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია (GCLA),
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის,
საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს,
ქართული ეროვნული წიგნის ცენტრის
და თიბისი ბანკის მხარდაჭერით,

მართავს

თარგმანის III საერთაშორისო სკოლას,

*******  

ყურადღება!

გიწვევთ X საერთაშორისო სიმპოზიუმში

"მოდერნიზმი ლიტერატურაში.
გარემო, თემები, სახელები

(სიმპოზიუმი ეძღვნება გალაკტიონ ტაბიძის დაბადებიდან 125 წლისთავს)
"

მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად

******* 

ყურადღება !

იწყება მასალის მიღება ლიტერატურის თეორიისა და
შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის

"სჯანი"

ახალი ნომრისთვის
სტატიების ჩაბარების ბოლო ვადაა 2016 წლის 15 აპრილი
მასალის გაფორმებისას, სავალდებულოა, დაცული იქნას
„სჯანის“ ციტირების სტილი

მასალა შეიძლება გადმოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე: litinstituti@yahoo.com(ქალბატონ მირანდა ტყეშელაშვილისათვის), ან მოგვაწოდოთ შემდეგ მისამართზე: შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, მერაბ კოსტავას ქუჩა N 5, II სართული
ჟურნალ “სჯანის” სარედაქციო კოლეგია

***

ყურადღება!
გიწვევთ მე-9 საერთაშორისო სიმპოზიუმსი
„ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“
მონაწილეობის მისაღებად

***

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია  (GCLA)
და
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
აცხადებს კონკურსს

გრიგოლ კიკნაძისა და გივი გაჩეჩილაძის სახელობის სამეცნიერო პრემიების მოსაპოვებლად

*****

ყურადღება !

იწყება მასალის მიღება ლიტერატურის თეორიისა და
შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის

"სჯანი"

ახალი ნომრისთვის
სტატიების ჩაბარების ბოლო ვადაა 2015 წლის 15 აპრილი
მასალის გაფორმებისას, სავალდებულოა, დაცული იქნას
„სჯანის“ ციტირების სტილი

მასალა შეიძლება გადმოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე: litinstituti@yahoo.com(ქალბატონ მირანდა ტყეშელაშვილისათვის), ან მოგვაწოდოთ შემდეგ მისამართზე: შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, მერაბ კოსტავას ქუჩა N 5, II სართული
ჟურნალ “სჯანის” სარედაქციო კოლეგია

***

 
 
Web GCLA
 
ჩვენი გამოცემები: :

"SJaNI"
სამეცნიერო ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობაში


"LITiNFO"
ელექტრონული ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და კომპარატივისტულ ლიტერატურაშითარგმანის ლაბორატორია

   
Copyright © 2013 GCLA